Công ty tư vấn dịch vụ môi trường Cao Nguyên Xanh chúng tôi có những dịch vụ tối ưu nhất. Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp bạn có những bộ đề án, báo cáo chi tiết, kế hoạch bảo vệ môi trường giá cả tốt nhất. Hãy gọi ngay cho chúng tôi khi bạn có nhu cầu: 0938395254.

f:id:nguyentanviet101088:20160730130045j:plain

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một trong những hồ sơ môi trường quan trọng nhất góp phần vào việc cho phép doanh nghiệp, cơ sở , công ty sản xuất của bạn có được phép hoạt động hay không.

Căn cứ pháp lý:

  • Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường.
  • Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền theo Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP) – lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Bước 2: Thẩm định hồ sơ kế hoạch  bảo vệ môi trường
Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do để bổ sung hồ sơ.
- Bước 3: Trả kết quả kế hoạch bảo vệ môi trường